هدف هایی برای حرکت

چند روز دیگر سال نو میلادی است. سال ۲۰۱۸.نگاهی به سالی که گذشت می کنم، کار خاصی انجام نداده‌ام، به عبارت بهتر…

برای محسن خان چاوشی - هفتم

برای محسن خان چاوشی

همین ابتدا بگویم که خان خطاب کردنت نه از سر تحقیر و تمسخر، که از برای درست جلوه دادن جایگاهت در دیدگاهم است!…