گزارش شکست! - هفتم - Siebte

گزارش شکست!

مدت زیادی از نوشتن آخرین مطلبم می گذره. بیشتر از 4 ماه! کلی هدف تعیین کردم و اما برنامه مدونی نتونستم (!) بنویسم. بازیگوشی، تنبلی، مشغله…