انتخاب Mr. Nobody ! - هفتم Siebte

انتخاب Mr. Nobody!

قرار بر این نبود که به عنوان اولین فیلم، درباره Mr. Nobody بنویسم! اما این فیلم با یک دیالوگ کوبنده چنان من را درگیر خودش کرد که نتوانستم…