کتاب کفش باز - هفتم Siebte

کفش باز

یکی از کتاب های خوبی که تا امروز مطالعه کرده‌ام، کتاب «کفش باز» (Shoe Dog) نوشته «فیل نایت» (Phil Knight) بنیانگذار نایکی (Nike) است.