هفتم - Siebte - Seventh

سلام دنیا یا شروع «هفتم»!

بگم “اینم یه وبلاگ دیگه!” تکراری می شه! اما شاید گفتنش نیاز باشه! پس، «اینم یه وبلاگ دیگه!» سال ها پیش که تازه پرشین بلاگ راه اندازی…