پادکست کُرُن (Koron) - هفتم Siebte

پادکست کُرُن (Koron)

یکی از چیزهای جالبی که خیلی قبل‌تر ها در موردش شنیده بودم اما سراغش نرفتم، پادکست هست! به تازگی به سمت پادکست و شنیدن پادکست‌ها…